TÍNH TOÁN GIAO THÔNG THANG MÁY

Ngoài việc tư vấn lựa chọn các thông số cơ bản của thang máy: hố thang, cabin, đỉnh thang, chiều sâu hố pit….chúng tôi cũng giúp khách hàng tính toán giao thông thang máy.

Giao thông thang máy trong một tòa nhà phụ thuộc vào nhiều yếu tố: mục đích sử dụng của tòa nhà, số dân cư, số tầng phục vụ, số tầng không phục vụ, tầng khởi hành, yêu cầu về công suất vận chuyển tương đối, yêu cầu về thời gian khởi hành trung bình…

Dựa vào các yếu tố trên và sử dụng bài toán phân tích lưu thông, chúng tôi sẽ tính ra số lượng, tốc độ , tải trọng của thang máy sao cho hợp lý với nhu cầu sử dụng của tòa nhà.

Dưới đây là một ví dụ về bài toán tính giao thông thang máy: